Köping-Scheele

Grundades onsdag 8 oktober 1969
Klubb 13014 - Distrikt 2340 - Charternummer

"Inom den i november 1951 stiftade Köpings Rotaryklubb började man våren 1968 ifrågasätta behovet av ytterligare en klubb här i Köping. Detta bedömdes av många som nödvändigt för att kunna bereda plats för flera aktuella klassifikationer. Initiativtagare var postmästaren Ki Östergren, då med en tioårig rotaryerfarenhet bakom sig. Strävandena understöddes mycket kraftigt av Gösta Sandberg, Västerås och av Erik Klintskog. Den förstnämnde hade varit distriktsguvernör 1966/67, den sistnämnde tillträdde fr o m juli 1969 befattningen som president i Köpings Rotary klubb, blivande fadderklubb".

Onsdagen den 8 oktober 1969 kl.19.00 samlades på Hantverksrestaurangen en av Ki Östergren handplockad samling herrar, präglade av stundens allvar. Guvernörens officielle representant, past guvernör Gösta Sandberg, öppnade sammankomsten och ledde de efterföljande förhandlingarna. Köping-Scheele Rotary klubb konstituerades. Namngivningen avsåg hedrandet av stadens internationellt kände vetenskapsman. Till president valdes Ki Östergren. Hantverksrestaurangen skulle i fortsättningen bli klubbens hemvist. Entusiasmen inför den förestående verksamheten var minst sagt stor. Medverkade i den nya klubbens tillkomst gjorde även den från fadderklubben medföljande Runo Larsson.

Klubbens första lunchsammanträde hölls onsdagen den 15 oktober 1969. Ki Östergren presiderade och Harry Hassö skrev det historiska veckobrevet. Tack vare Astley Nyhléns medverkan utformade konstnären Gunnar Brusewitz klubbstandarets Scheelemotiv. Den 5 efterföljande november meddelade presidenten att Rotary International inträdesgratulerat klubben. Två veckor senare vajade den nyanskaffade Rotary-flaggan för första gången ovanför Hantverksrestaurangens entré.

Charterhögtidligheterna var förlagda till lördagen den 29 november. De inleddes med att Ki Östergren i klubbröders närvaro nedlade en minneskrans vid Carl Wilhelm Scheeles gravvård. Senare följde helgmålsbön i kyrkan, där altartjänsten förrättades av Gösta Hansson. För det efterföljande högtidsceremoniclet svarade distriktsguvernören Sven Wretlind, Örebro.

Därefter blev det en tre timmar lång middagssittning på Hantverksrestaurangen. Ki Östergren höjde en skål för Hans Majestät konung Gustav VI Adolf, uppläste klubbens telegram till honom och konungens svarstelegram. Åminnelsetalet över Carl Wilhelm Scheele hölls av Oskar Björnänger.

 

Den röda nejlikan - vår rotaryklubbs egen uppskattade symbol - kom i fortsättningen att överlämnas vid sjukbesök, uppvaktningar och gratulationer.

 
Medlemmar

Aktiva medlemmar 59
- Herrar 49
- Damer 10
Paul Harris Fellow 12
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 0

Adress

Best Western Hotel Scheele

Hultgrensgatan 10
73150 Köping
Sverige

koping-scheele@rotary.se