Köping-Scheele RK

Köping-Scheele Rotaryklubb, tillsammans med ekonomiskt stöd och bidrag från lokala företag, ger varje år ut stipendier, premierar och uppmuntrar angelägna, lovvärda initiativ i klubbens verksamhetsområde. Till ungdomar, till eldsjälar, till talanger och många fler.

STÖD SCHEELEFONDEN

KONTAKTPERSON

Jan Norén

070-561 78 95

janne.noren56@outlook.com


KÖPING.SCHEELE ROTARYKLUBB

Grundades onsdag 8 oktober 1969 Klubb 13014 - Distrikt 2340


"Inom den i november 1951 stiftade Köpings Rotaryklubb började man våren 1968 ifrågasätta behovet av ytterligare en klubb här i Köping. Detta bedömdes av många som nödvändigt för att kunna bereda plats för flera aktuella klassifikationer. Initiativtagare var postmästaren Ki Östergren, då med en tioårig rotaryerfarenhet bakom sig. Strävandena understöddes mycket kraftigt av Gösta Sandberg, Västerås och av Erik Klintskog. Den förstnämnde hade varit distriktsguvernör 1966/67, den sistnämnde tillträdde fr o m juli 1969 befattningen som president i Köpings Rotary klubb, blivande fadderklubb". 

Onsdagen den 8 oktober 1969 kl.19.00 samlades på Hantverksrestaurangen en av Ki Östergren handplockad samling herrar, präglade av stundens allvar. Guvernörens officielle representant, past guvernör Gösta Sandberg, öppnade sammankomsten och ledde de efterföljande förhandlingarna. Köping-Scheele Rotary klubb konstituerades. Namngivningen avsåg hedrandet av stadens internationellt kände vetenskapsman. Till president valdes Ki Östergren. Hantverksrestaurangen skulle i fortsättningen bli klubbens hemvist. Entusiasmen inför den förestående verksamheten var minst sagt stor. Medverkade i den nya klubbens tillkomst gjorde även den från fadderklubben medföljande Runo Larsson.